Φάρμα Μανασή

Στον Ακρίτα του νομού Κιλκίς, στην κυριολεξία πάνω στα σύνορα, βρίσκεται η οικογενειακή φάρμα του Δημήτρη Μανασή.
Άρχισε να λειτουργεί το 1994 με ζωϊκό κεφάλαιο 29 αγελάδων και καλλιέργειες 30 στρεμμάτων.
Πρόκειται για  καθαρά οικογενειακή επιχείρηση, αφού σε αυτή απασχολείται ο κ. Μανασής, ο αδελφός του, η σύζυγος του και ο γιός του.
Στη φάρμα δίνουν μεγάλη σημασία στην αναπαραγωγή, τη διατροφή και την ευζωία του κοπαδιού.
Την ημέρα της επίσκεψης μας οι αρμεγόμενες αγελάδες ήταν  110, ενώ υπήρχαν και 100 μοσχάρια που εξασφαλίζουν την έγκαιρη και σταδιακή αντικατάσταση του κοπαδιού.
Οι καθημερινές εργασίες είναι πολλές αφού η οικογένεια εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαχείριση: Καλλιεργεί τα χωράφια της, έχει τα δικά της παράγωγα ζώα, εφαρμόζει σχέδια βελτίωσης…

Η ημερήσια παραγωγή γάλακτος είναι 2700 κιλά και η ποιότητά του εξαιρετική. Και πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς άλλωστε, αφού τα ζώα, εκτός από μια μικρή περίοδο του χειμώνα, όλο τον υπόλοιπο χρόνο βόσκουν ελεύθερα.
Οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων είναι εξαιρετικές με σεβασμό προς τα ζώα αλλά και τη γη: Καλλιεργούν 1100 στρέμματα το χρόνο για τις ανάγκες των ζώων, ενώ φέτος συμμετέχοντας στο σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ και έχοντας αξιολογήσει το πολλαπλό όφελος των ψυχανθών αύξησαν τα στρέμματα καλλιέργειας μπιζελιού και βίκου από 30 σε 250.

Τη φάρμα επιβλέπει στενά η κ.Φωτεινή Ματσουκατίδου, που ανήκει στην ομάδα επιθεωρητών  της  ζώνης γάλακτος της ΔΕΛΤΑ. Οι επιθεωρητές έχουν τακτική επαφή με τους παραγωγούς,  έχοντας συμβουλευτικό ρόλο αλλά και άμεση επέμβαση στη διαχείριση οποιουδήποτε προβλήματος, διασφαλίζοντας έτσι τις καλές πρακτικές εργασίας στη φάρμα  αλλά και την άριστη συνεργασία με τους παραγωγούς.

Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπεις ανθρώπους που ξεκινούν «…το 1994 με 29 ζώα και 30 στρέμματα..» να δημιουργούν συνθήκες αειφορίας για τη γη και τα ζώα τους, υγιείς επιχειρήσεις, εργασιακό μέλλον για τα παιδιά τους…

κ. Μανασή, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία!!!!

Η ομάδα του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ